Eix Comercial Sants Establiments Units

Eix Comercial Sants Establiments Units

Resolució provisional de les Subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions de comerç

11 d'abril de 2023

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

En data 29 de novembre de 2022 es va publicar al DOGC núm. 8803, la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

D’acord amb l’apartat 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2022, de convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds juntament amb la documentació i annexos corresponents començava a les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i acabava a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Fins al dia 19 de desembre de 2023, data en què finalitzava el termini de presentació de sol·licituds, es van presentar 1026 sol·licituds segons el model normalitzat.

Les persones que s’indiquen als l’annexes de la present proposta van presentar, respectivament, una sol·licitud d’ajut en el marc de la convocatòria anterior. De conformitat amb el que estableixen les bases reguladores d’aquests ajuts, la comissió de valoració en data de 4 d’abril de 2023 ha avaluat les sol·licituds esmentades.

Al document adjunt trobareu, en detall, les subvencions atorgades amb caràcter provisional. Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, que es tindran en compte en el moment de resoldre. Si les persones proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest termini, s'entendrà que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

CA LA LAIA
HOUSFY REAL ESTATE, S.L
8 APPLES
NB PERRUQUERIA NURIA BAQUERO
KIDS&US
CASA VIVES
PERRUQUERIA LUQUIN
Carregant...
x
X