Carrer de Sants

Carrer de Sants

NOU SERVEI PER A SOCIS/ES

9 de febrer de 2022

Benvolgudes i benvolguts, 

Estem obrint un servei de col·laboració estreta amb el SOC, fruit de la sensació del comerç de no poder arribar a les subvencions per contractació i el desconeixement de tots els serveis gratuïts i ajuts que existeixen per les empreses a les oficines de treball.

En breu vincularem la bossa de feina que teniu habilitada a la web amb la nostra oficina del SOC del Carrer d'Aragó 182, i s’activaran una sèrie de serveis que us facilitarà la selecció de personal, la contractació i la durabilitat dels contractes, i un contacte directe amb els responsables del Servei d’Ocupació i Empresa per poder gestionar tots els ajuts econòmics.

Si teniu necessitats de personal, ara mateix hi ha dos tipus de subvencions per a tenir les despeses salarials i les despeses de SS del 2022 cobertes.

Per a tot això i més, estem confeccionant una sessió on-line de 30/45 min de la que us avisarem, i serà l’inici d’una eina molt profitosa, només per a vosaltres, associats i associades a l’Eix.  

Per poder filar més prim necessito saber de cadascú de vosaltres (per mail):

-      Què més necessiteu del SOC?

-      Quin perfil de treballadors/es necessiteu (en el cas d’estar cercant o quan cerqueu)?

Penseu que ara mateix hem aconseguit tenir a una persona del Servei d’Ocupació que estarà per ajudar-nos i atendre directament totes les vostres necessitats, som pioners en demanar aquest servei i a partir de la nostra col·laboració es farà extensiu a tota Barcelona.

Us animo a treure-li tot el suc possible!

Atentament,

 Kasandra Prieto Arjonilla

Tècnica en dinamització

616254305 / 934090622

 

A los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 34/2002, (LSSICE), le informamos que los datos personales incluidos en este correo electrónico, forman parte de un Fichero titularidad de Associació de Comerciants Carrer de Sants "Sants Establiments Units", cuya finalidad es gestionar las comunicaciones y envío de publicidad o información comercial, sea por su relación con nosotros o porque nos haya autorizado a que sus datos figuren en dicho fichero. El tratamiento y conservación de estos datos se realizará con confidencialidad, aplicando las correspondientes medidas de seguridad y por el tiempo necesario para la prestación de nuestros servicios o, en su defecto, por el legalmente establecido. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted, como interesado directo, podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición dirigiendo un escrito junto a documento acreditativo de su identidad, a Associació de Comerciants Carrer de Sants "Sants Establiments Units", con C.I.F. G58792904 y domiciliada en C/ Alcolea, 16, Local, 08014 - Barcelona o a través del correo electrónico carrerdesants@carrerdesants.cat.

Este mensaje de correo electrónico está dirigido exclusivamente al destinatario o destinatarios indicados en el mismo. La información en él contenida puede ser confidencial y/o privada por lo que está totalmente prohibida su difusión o reproducción. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor devuélvalo inmediatamente a la dirección de envío y destrúyalo. 

"This e-mail message is intended only for the use of the named recipient(s). The information contained therein may be confidential or privileged, and its disclosure or reproduction is strictly prohibited. If you are not the named recipient, please return it immediately to its sender at the above address and destroy it."

 

 

 

 

 

Els nostres socis

SANTS BEER
LA CHACANA
FARMÀCIA MERCÈ RIUS
MERCADONA
Allueva
Roma&Sants
KABURI
Carregant...
x
X