Eix Comercial Sants Establiments Units

Eix Comercial Sants Establiments Units

Les 4Ps del màrqueting i la seva evolució

14 de març de 2023

En el marketing, las 4Ps son un concepto básico que se ha venido aplicando desde hace muchos años. Pero, ¿sabes realmente en qué consiste y cómo ha ido evolucionando? ¡Te lo contamos aquí!

Les persones que exerceixen funcions relacionades amb el màrqueting, i fins i tot amb els negocis en general, poden estar familiaritzades amb les 4Ps del màrqueting. Això és degut, al fet que és un concepte bàsic i antic que s'ha estat utilitzant com a base per crear un pla de màrqueting per a qualsevol empresa.

Tot i això, a mesura que va passant el temps, els models de consum i les necessitats dels clients han anat canviant, i amb ells el funcionament del màrqueting dins d'un negoci. És per això que, en aquest post t'expliquem l'origen de les 4Ps, en què consisteixen i com ha estat la seva evolució.

Què són les 4Ps del màrqueting?

Definir una estratègia de màrqueting és essencial per a qualsevol comerç, i un primer pas pot ser definint les 4Ps del màrqueting. Així que veurem en què consisteixen!

Les 4Ps del màrqueting: Producte, Preu, Punt de venda i Promoció, són un concepte introduït pel professor E. Jerome McCarthy.

El 1960, el professor universitari de Harvard, E. Jerome McCarthy, va introduir el concepte de les 4ps del màrqueting. Aquestes quatre variables tenen com a objectiu explicar el funcionament de manera integral del màrqueting dins una empresa o comerç, cosa que es coneix avui dia com a màrqueting mix. En altres paraules, les 4Ps del màrqueting mix ens ajuden a definir la manera com podem llançar un producte o servei al mercat.

Però no ens quedarem només amb aquest concepte. Veurem en profunditat cadascuna de les 4Ps per saber en què consisteixen i com funcionen.

Les 4 P's del màrqueting del màrqueting mix

 •  Producte

L´element més important de qualsevol estratègia és el producte. Quan parlem de producte, parlem del valor tangible o intangible que una empresa ofereix per satisfer les necessitats dels clients. Per això, és de vital importància que definim el concepte d'aquest producte, les funcions, el nom i què pot aportar al públic objectiu. Tot això ens ajudarà a obtenir una proposta de valor sòlida que ens diferenciarà de la competència.

 •  Preu

Com el nom indica, el preu és la quantitat monetària que el client ha de pagar per adquirir el producte. Sabem que fixar el preu d'un producte pot ser complicat. És per això que recomanem realitzar un estudi de mercat per tenir en compte quant estan disposats a pagar els consumidors per un producte igual o similar. També és important considerar el marge de beneficis que volem obtenir amb cada venda en relació amb el cost que implica la producció i la comunicació del producte.

 • Punt de venda

És el mitjà pel qual el producte arriba fins al client, per exemple: una botiga física, e-commerce, marketplaces, entre d'altres. Per escollir el punt de venda més adequat, és fonamental conèixer on és ubicat el teu públic objectiu i quins són els seus hàbits de consum.

També hem de considerar alguns costos que comporta col·locar el nostre producte al mercat com: costos d'enviament, cost del distribuïdor o d'emmagatzematge, entre d'altres.

 • Promoció

És la variable que permet donar a conèixer el producte. Per això, es poden utilitzar tant mètodes offline (ràdio, televisió, cartells publicitaris i premsa) com mitjans online (xarxes socials, e-mail màrqueting, publicitat programàtica, entre d'altres).

Per poder definir els canals amb què donarem a conèixer el nostre producte, hem de tenir en compte el nostre públic objectiu i les seves preferències. Tot això per poder impactar-ho amb el nostre màrqueting d'una manera més optimitzada.

Evolució del Marketing Mix

Com hem esmentat anteriorment, tant el món com els mercats han anat evolucionant constantment. Amb l'arribada de les noves tecnologies s'ha produït un nou enfocament més centrat al client i no tant al producte. Per aquesta raó, han sorgit nous models del màrqueting mix que substitueixen o complementen les 4Ps. D'una banda, les 4C estan centrades en el consumidor en lloc del producte. I, d'altra banda, les 4es que han nascut amb l'objectiu d'augmentar la satisfacció del client.

Model de les 4Cs

Aquest model està més centrat en el consumidor i no tant en el producte, i incorpora aquestes quatre variables:

 • Consumidor
 • Comunicació
 • Cost
 • Conveniència

Models de les 4Es

El model de les 4C ha evolucionat cap a les 4Es, que se centra més en l'experiència del consumidor quan adquireix o utilitza un producte. Es basa principalment en les variables següents:

 • Experiència (Experience)
 • Evangelisme (Evangelism)
 • Intercanvi (Exchange)
 • Omnipresència (Everyplace)

Aquests canvis de models en el màrqueting mix s'han anat produint pel fet que les empreses i comerços cada vegada són més conscients que no només han de posar el focus en els seus productes, sinó també en el consumidor i les seves veritables necessitats.

I tu? Ja tens el teu model de màrqueting mix ben definit?

Acelera Pyme - red.es

Els nostres socis

BAR CASA LUPE
VIA LIBRE
LIDER DE ISTAMBUL
L'illa Dolça
ESTRADA 35 ELECTRODOMESTICS
CAFETERIA KESSLER GALIMANY
IDIOMES MACDAID
Carregant...
x
X